What they say about...

Mark Eyskens, Minister van Staat België: Visionair die echt kan communiceren. René Boender is de man die met een formidabel talent onze kennismaatschappij verstaanbaar maakt en de kunst verstaat om informatie tot boodschap om te smeden, mededeling tot trefzeker bericht, project tot een visionair idee, partituur tot aantrekkelijke melodie.

Boender is onbetwistbaar uitgegroeid tot de "great communicator", de magiër die verandering omzet in verbetering, geruchten in een wervend nieuws, twijfel in hoop voor de toekomst, aarzeling in wilskrachtige inzet.

Hierbij maakt hij op meesterlijke wijze gebruik van het hele communicatieve wapenarsenaal: het onophoudelijk spuien van ideeën - hij wordt wel eens de "ideeënfontein" genoemd - het inspireren van beleidsverantwoordelijken zowel in het bedrijfsleven als in de overheidssector, het vernuftig verwoorden van wat moeilijk formuleerbaar is, het bezielen van leiders, het verkennen van uitdagingen en het aanreiken van oplossingen. Daarbij is het denken van René steeds opvallend toekomstgericht.

Hij heeft intuïtie voor wat komen gaat en beseft ten volle dat de belangrijkste taak van de huidige generatie erin bestaat alle wervelende veranderingen, die op ons afkomen, om te zetten in echte menselijke vooruitgang.

Maar dan moet je ook weten wat je bedoelt met menselijke vooruitgang. Daar heb je een mensbeeld bij nodig, dat misschien efficiënter door het voorbeeld dan door de beeldspraak wordt ingevuld. René Boender straalt een bepaald mensbeeld uit waardoor hij,er ook in slaagt toehoorders, klanten, consumenten, managers en leiders van allerlei slag te "beraken". Zijn innemende persoonlijkheid is op zich een levende boodschap en een communicatieve poster, die weinig commentaar behoeft.

Ook als Boender niet spreekt, spreekt hij voor zichzelf omwille van zijn planetaire ervaring van mensen en dingen en zijn visionaire blik op wat komen gaat in een wereld die steeds meer ons dorp is geworden. Ik heb René aan het werk gezien en gehoord op de overweldigende "Outlook"-sessie, waar hij op mij door wat hij zegt, doet en is, op mij een diepgaande indruk heeft gemaakt. Hij is echt een trendteller.

Terug naar de homepage